27 september 2022
IEG WS och AR Vattenlaster

IEG Workshops under oktober och november

IEG planerar två stycken workshops där förhoppningsvis du och dina kollegor har intresse och möjlighet att vara med och bidra med synpunkter.

Den 10 oktober är det Workshop med projekt A1:4 Omfattning Eurokod och den 1 november är det Workshop med två projekt som arbetar med dammar.

Läs mer i bifogade pdf:er

 

Glöm inte att anmäla dig för att få länk så att du kan ansluta.

För länk till den 10 oktober https://sv.surveymonkey.com/r/IEG_WS_20221010

För länk till den 1 november https://sv.surveymonkey.com/r/IEG_WS_20221101

 

IEG Arbetsrapport 2022:3 Vattenlaster har publicerats och finns tillgänglig på IEGs insida. Ladda ner en kopia, läs och dela med dina kollegor på ditt företag. IEG har inte längre remisser på arbetsrapporter (enbart på slutpublikationerna), men vill väldigt gärna ha dina synpunkter på arbetsrapporternas innehåll och slutsatser.  Använd följande webformulär för att tycka utifrån det du läser.  Du som inte har inloggning till IEGs insida hör av dig till din kontaktperson för IEG eller direkt till info@ieg.nu så hjälper vi dig att få tillgång till arbetsrapporten.

Uppdaterat 2022-09-28