IEG projekt översikt

IEG pågående projekt
 A1:2 GC,CC, GCC Övergripande studie av hur Eurokod hanterar konsekvensklass och geoteknisk kategori
 A1:3 Principerna Övergripande studie av principerna för brott- och bruksgränsdimensionering
A1:4 Omfattning Eurokod Övergripande studie av omfattningen av Eurokod samt tillhörande "nya'" begrepp
A2:4 Hantering av vattenlaster Översikt över hur nya Eurokod hanterar brottgräns relaterat till grundvatten/portryck
A2:5 Hävdvunna regler Formulera förslag för generella riktlinjer för hur hävdvunna regler ska beskrivas/hanteras
A2:6 Observationsmetoden  Tillämpning av observationsmetoden enligt Eurokoden, inklusive nya begrepp
A2:7 Provning  Helhetsbild av hur begreppet provning används i den reviderade Eurokod.


Avslutade projekt
 A1:1 Laster Projekt som identifierar frågeställningar avseende laster 
 A2:1 Partialkoefficienter Översikt av skillnaderna med nya tillämpningen av partialkoefficientsystemet
 A2:2 Beräkningsmodeller Översikt över kraven avseende beräkningsmodeller 
 A2:3 Numeriska analyser Översikt över hur numeriska analyser kan användas för verifiering enligt Eurokod

 
   
Uppdaterat 2022-01-15