IEG 2.0 Etablerades vid föreningsstämman den 11 mars 2020, i Älvsjö.

IEG är ett branschgemensam ideell förening, som har till uppgift att initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) inom Geoteknikområdet.     

Hemsidan är under uppbyggnad, mer information kommer inom kort.        

MEDLEM 

De företag/organisationer som väljer att bli medlemmar i IEG 2.0 har många förmåner:

- Medbestämmande, m.a.o påverkar implementeringen
- Aktivt medverka och utföra arvoderat arbete
- Får tillgång arbetsrapporter
- Får via arbetsplattformen löpande uppdatering.
- Deltar till reducerat pris i möten/kurser.

Läs mer om hur du bli medlem.


SENASTE NYTT

Föreningen IEG 2.0 är under etablering och flera av rutinerna börjar ta form. Styrelsen kommer efter sommaren att arbeta vidare med hur arbetet på bästa sätt ska organiseras.

Läs mer i IEGs första nyhetsbrev.
IEG nyhetsbrev 2020-01.pdf

 


PROJEKT

Det pågår ett förarbete inför att kunna starta upp de projekt som krävs att få ett bra underlag för implementeringsarbetet. Preliminärt kommer under hösten ett flertal förstudier att påbörjas.

För att ge IEGs styrelse ett underlag för att planera hur arbetet ska delas upp och prioriteras har två utredningar initierats.

En utredning kommer att översiktligt sammanfatta de förväntade förändringarna som kommer med andra generationens Eurokod för geoteknik.

Den andra utredningen har som syfte att underlätta dialogen inom IEG genom att ta fram en terminologi lista.

Uppdaterat 2020-09-15