IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning


A2:6 Observationsmetoden
Ansvarigt delområde A2 Verifiering
Projektgrupp Johan Spross, KTH

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer
 
Syfte Sammanställa ändringar i hur observationsmetoden kan användas enligt nya Eurokoden och jämföra med gällande kod. Innebörden av nya begrepp och koncept kring larmgränser och åtgärder behöver förklaras och illustreras.

Rekommendationer för vad B-projekten kan behöva detaljstudera behöver tas fram.
Förväntat resultat − Jämförelse av principerna för observationsmetoden och partialkoefficientmetoden.
− Tolkning av hur representativt värde används i observationsmetoden.
− Redogörelse av begreppen contingency plan, contingency measure, threshold value, acceptance criteria
− Rekommendation hur enhetlig hantering ska säkerställas i B-tillämpning.
− Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.
Resultat Arbetsrapport förväntas publiceras på IEGs insida under juni 2022Uppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum