IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning


A2:5 Hävdvunna regler
Ansvarigt delområde A2 Verifiering
Projektgrupp Ulf Lindfors, Itasca
XX

Kontaktperson delområde A2: Olle Kvick
Syfte Formulera förslag för generella riktlinjer för hur hävdvunna regler ska beskrivas och hanteras i NA.
Förväntat resultat  Rekommendation för hur hävdvunna regler ska beskrivas i NA.
 Analys av möjligheter och begränsningar med att införa hävdvunna regler i NA.
 Analys av hur konservativ indata ska vara för att ge en minsta erforderlig säkerhetsnivå.
 Prioriterad lista över vilka mer detaljerade studier som erfordras i B-projekten.
 Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.
Resultat Arbetsrapport förväntas publiceras på IEGs insida under maj 2022Uppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum