IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning

A2:4 Hantering av vattenlaster – beskrivning av kritiska
tillstånd inom samtliga konstruktionsområden
Ansvarigt delområde A2 Verifiering
Projektgrupp Rune Glamheden och Ingvar Ekström, Sweco
Nicklas Bergman, Kerberos

Kontaktperson delområde A2: Johan Spross
Syfte  Förstudien ska redovisa hur dimensionering mot brottmoder orsakade av eller relaterade till porvattentryck hanteras i nya Eurokoden, EN-1990 och EN-1997, samt förslag på hur B-projekten kan styras för att hanteringen ska vara enhetlig.

Förväntat resultat  - Rapport som redovisar hur dimensioneringsfrågeställningar kring ”uplift (UPL)” och ”hydraulic failure (HYD) hanteras i nya Eurokoden.
- Detaljerad beskrivning av hur dessa frågeställningar kan hanteras enhetligt för geokonstruktioner i EN-1997-3.
- Förslag till enhetlig hantering av detta i B-projekt.

Resultat Arbetsrapport förväntas publiceras på IEGs insida under marsUppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum