IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning


A2:3 Förstudie Numerisk Analys
Ansvarigt delområde A2 Verifiering
Projektgrupp Mats Olsson, Chalmers
Fredrik Perman, Itasca

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer
Syfte Skapa och presentera en översikt över hur dimensioneringsberäkningar med numeriska metoder går till enligt det reviderade systemet, samt demonstrera vilka huvudsakliga skillnader som finns i jämförelse med dagens svenska praxis.
Förväntat resultat - Flödesschema över systemet för numerisk analys i förslaget på reviderad Eurokod, inklusive hur konstruktionens säkerhet garanteras genom användning av partialkoefficienter.
Översiktlig genomgång av hur ändringarna i systemet påverkar olika konstruktioner. Konstruktioner i både jord och berg beaktas.
Preliminär bedömning av huruvida systemet kommer ge rimliga designlösningar vid dimensionering med numeriska metoder, baserat på de beräkningar som utförts.
Förslag på hur detta studeras vidare i fördjupningsprojekt inom A2 (generella principer) och/eller B-projekt (tillämpningsdetaljer för olika konstruktionstyper) för att få en enhetlig hantering.
Resultat  Arbetsrapport förväntas inom kort publiceras på IEGs insidaUppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum