IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning

A2:2 Beräkningsmodeller - förstudie
Ansvarigt delområde A2 Verifiering
Projektgrupp Mikael Svartsjaern, Itasca
Jorge Yanni, NCC

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer
Syfte Förstudien ska redovisa övergripande förslag för hantering av ändringar samt föreslå innehåll i efterföljande detaljerat projekt inom A2, samt förslag på hur B-projekten kan styras för att hanteringen ska vara enhetlig.
Förväntat resultat  − Rapport som redovisar möjligheter och konsekvenser av att mer detaljerade beräkningsmodeller specificeras i EN-1997-3.
− Metod för att hantera detta i NDP.
− Förslag till enhetlig hantering av detta i fördjupat A2 projekt samt B-projekt.
Resultat  Arbetsrapport förväntas publiceras på IEGs insida inom kortUppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum