IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning


A2:1 Partialkoefficienter
Ansvarigt delområde A2 Verifiering
Projektgrupp Rasmus Müller, Tyrens
Olle Kvick, Hercules

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer
Syfte Skapa och presentera en översikt över hur det reviderade systemet är uppbyggt. Testa systemet på en generell nivå för att identifiera de största delförändringarna i det nya systemet och se över behov av vidare fördjupningsarbete.

Förväntat resultat  Flödesschema över partialkoefficientsystemet med beskrivning av ingående "rutor"
 Prioriterad lista över vilka "rutor" som behöver vidare analys, kort beskrivning av behovet samt motiv till prioritering.
 Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.
Resultat Arbetsrapport publiceras inom kort på IEGs insidaUppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum