IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning
[BILD]

A1:3 Principerna
Ansvarigt delområde A1 Baskrav
Projektgrupp [Ska fastställas]
Syfte En övergripande studie kring nya och uppdaterade krav och formuleringar i 2:a generationen av Eurokod avseende hur baskraven skall säkerställas i designarbetet. Fokus i arbetet är verifiering av konstruktionen i ULS och SLS med hänsyn till de dimensioneringssituationer en konstruktion kan komma att utsättas för. De konsekvensanalyser och frågeställningar som genomförs ska fokusera på tillämpning av Eurokod. Studien kommer att vara underlag för framtida svenska tillämpningsdokument.

Förväntat resultat Beskrivning av frågeställningar/aspekter avseende verifiering av konstruktioner i ULS och SLS med hänsyn till aktuella dimensioneringssituationer samt förslag till innehåll i framtida svenska tillämpningsdokument.

Resultat Arbetsrapport förväntas publiceras på IEGs insida under juni, 2022
 


Uppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum