IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning


A1:2 Konsekvensklass, Geoteknisk komplexitetsklass samt geoteknisk kategori

Ansvarigt delområde A1 Baskrav
Projektgrupp Märit Berglind Eriksson, Sweco
Lenita Lindfors-Torneus, Trafikverket

Syfte En övergripande studie avseende vad nya och uppdaterade krav och formulering avseende konsekvensklass och geoteknisk kategori samt vad införandet av begrepp Geoteknisk komplexitetsklass i 2ndra generationen av Eurokod kommer att innebära. De konsekvensanalyser och frågeställningar som genomförs ska fokusera på tillämpning av Eurokod. Som del i konsekvensanalysen ingår en studie avseende hur begreppet konsekvensklass, geoteknisk kategori och komplexitetsklass tillämpas nationellt.

Förväntat resultat Beskrivning av frågeställningar/aspekter avseende konsekvensklass, geoteknisk komplexitetsklass/geoteknisk kategori som behöver hanteras/analyseras vidare inkl. motiv till prioritering och förslag på konkreta åtgärder.
Resultat  Arbetsrapport förväntas publiceras på IEGs insida under februari, 2022
 


Uppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum