IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
IEG Projekt
A1:1 Laster
A1:2 CC, GCC, GC
A1:3 Principerna
A1:4 Omfattning Eurokod
A2:1 Partialkoefficienter
A2:2 Beräkningsmodeller
A2:3 Numerisk analys
A2:4 Hantering av vattenlaster
A2:5 Hävdvunna regler
A2:6 Observationsmetoden
A2:7 Provning


A1:1 Laster identifiering av frågeställningar


Ansvarigt delområde Delområde A1 Baskrav
Projektgrupp Rikard Gothäll, Tyréns (Berg)
Håkan Karlsson, Skanska (Jord)
Syfte En övergripande studie avseende vad ändringen i 2ndra generationen av Eurokod kommer innebära för hantering av laster utifrån jord/berg/vatten. De konsekvensanalyser och frågeställningar som genomförs ska fokusera på tillämpning av Eurokod och hur lastbegrepp ska hanteras i dialogen mellan teknikområden (geoteknik, bergmekanik, konstruktion etc.).
Förväntat resultat Prioriterad lista med frågeställningar/aspekter avseende laster som behöver hanteras/analyseras vidare inkl. motiv till prioritering och förslag på konkreta åtgärder.
Konsekvensanalys (map tillämpning av Eurokod) av förväntade förändringar.
Lista med "kommunikationsutmaningar"

Rapport Arbetsrapport publiceras inom kort på IEGs insida


Uppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum