IEG 2.0Om IEGMedlemArbetsformerIEG ProjektKontaktLogga in
Arbetsformer
Arbetsformer

IEG driver sitt arbete i tre olika faser enligt nedanstående bild

1) Initiering/identifiering frågeställningar
2) Analys fas
3) Implementering (kurser, underlag Nationell bilaga, tillämpningsdokument).Inom ramen för Analysfasen genomförs arbetet i tre grupper av delområden:
A Etablera grundläggande principer
B Tillämpa/testa principer per konstruktion
C Applicera på projekt

Uppdaterat 2022-01-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation IEG 2.0 * info@ieg.nu * www.ieg.nu
Provided by Webforum