Hem
Allmänt om IEG
Medlemsinformation
Pågående arbete
Publikationer
IEG Nyhetsbrev
IEG Referensobjekt
IEG Kurser
IEG Seminarier
Om Eurokod
Nu gäller den - Eurokod inom Geoteknik
FAQ om standarder
Översikt standarder
Sök
Kontakt
Logga in
Eurokod

De standarder som på europanivå tas fram av TC250 och behandlar dimensionering av olika konstruktioner/konstruktionsdelar benämns Eurokoder (EN). Standarderna tas fram på uppdrag av EU kommissionen och EFTA.

Standarderna delas in i följande huvudgrupper där varje grupp kan omfatta flera delar:

 

   • Grundläggande dimensioneringsregler (EN1990)
   • Laster på bärande konstruktioner (EN1991)
   • Dimensionering av betongkonstruktioner (EN1992)
   • Dimensionering av stålkonstruktioner (EN1993)
   • Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong (EN1994)
   • Dimensionering av träkonstruktioner (EN1995)
   • Dimensionering av murverkskonstruktioner (EN1996)
   • Dimensionering av geokonstruktioner (EN1997)
   • Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning (EN1998)
   • Dimensionering av aluminiumkonstruktioner (EN1999)

  Den övergripande bygglagstiftningen för EU-medlemsländerna är inte harmoniserad. Detta innebär att de Eurokoder som tas fram inte kan ange vilka säkerhetsnivåer som skall gälla. Däremot är det myndigheternas ansvar att anpassa sina regler så att Eurokoderna kan användas och det åligger även myndigheterna att ange värden, NDP, som skall gälla nationellt. Nationella annex, NDP-värden kommer att tas fram för varje Eurokod.


  Mer information om vilka Eurokoder som är publicerade hittar du på www.sis.se  eller direkt på följande länk ->

  Information om de förskrivande myndigheternas föreskrifter (nationella bilagor) hittar du på följande länkar:

  Trafikverket -->
  Boverket ->

  Uppdaterat av Gunilla Franzén, 2010-08-21
  Utskriftsvänlig sida
  Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik
  Provided by Webforum