Hem
Allmänt om IEG
Medlemsinformation
Pågående arbete
Publikationer
IEG Nyhetsbrev
IEG Referensobjekt
IEG Kurser
IEG Seminarier
Om Eurokod
FAQ om standarder
Översikt standarder
Sök
Kontakt
Logga inNya rapporter för nedladdning på plattform
- Tillämpningsdokument plattor
- Tillämpningsdokument Bergtunnel och bergrum
- Tillståndsbedömning naturliga slänter
- Observationsmetoden fas 1 och 2
- TD EN 1997-2, Martekniska undersökningar
- TD observationsmetoden inom Geotekniken
- Reviderad version av TD Stödkonstruktioner
- Tillämpningsdokument identifiering, beskrivning
- Tillämpningsdokument klassficering
- Tillämpningsdokument Förankringar
- TD/Beräkningsexempel Stödmur

                   

Synpunkter - Frågor
Nu kan du lämna synpunkter på IEG:s Tillämpningsdokument via följande länk.   
--->>
Dina synpunkter kommer att beaktas vid nästa revidering av dokumentet.

Har du frågor om hur IEG:s TD skall användas eller andra frågor om Europastandarder? '
Skicka in dina frågor till IEG på följande länk.
--->>

Svar på dina och andras frågor kommer att puliceras på www.ieg.nu.

IEG:s avslutas under våren 2011

IEG:s verksamhet avslutas under våren 2011, i enlighet med den ursprungliga planen för IEG. Det formella beslutet om avslut togs i samband med stämman den 30 maj, 2011.

För tillfället pågår arbetet med att överföra förvaltningen av IEG:s dokument och kurser till SGF (Svenska Geotekniska Föreningen) och etableringen av samverkan med övriga
branschorganisationer och SIS TK 183.

Behöver du redan nu veta mer om IEG:s kurser (vad händer nu) eller något om våra dokument, så skicka ett e-post till ieg@iva.se så hör vi av oss.


IEG:s avslutande seminarium hölls den 31 mars. Vill du ta del av dokumentationen från detta seminarium, klicka på denna länk. >>>>>

 

                      

Uppdaterat av Gunilla Franzén, 2011-07-08
Utskriftsvänlig sida
Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik
Provided by Webforum